Viktigt meddelande – årsmötet framflyttat

På grund av rådande virusläge och med ansvar för våra medlemmar, har styrelsen beslutat senarelägga föreningens planerade årsmöte som skulle hållits den 19 mars.

Avsikten är att vi kan hålla årsmötet före höstterminens start.

Var också uppmärksam på vidare information angående terminens resterande föreläsningar.

Vidare information kommer på här på hemsidan, via e-post samt i HD/NST.

Styrelsen