Styrelsen 2023/24

Ordförande och föreståndare
Maggan Rubin, magganrubin(a)gmail.com, 070-243 36 70
Kassör
Anders Sturesson, 2xa.sturesson(a)gmail.com, 070-863 03 42
Sekreterare
Anders Sturesson, 2xa.sturesson(a)gmail.com, 070-863 03 42
Vice ordförande
Vera Nilsson, vera.jave.nilsson(a)telia.com, 070-969 64 50
Ledamöter
Magnus Abrahamsson, magnusabrahamsson1(a)hotmail.com, 073-302 74 58
Git Dalkvist, 070-568 43 17
Ebbe Persson, 070-207 21 98
Johanna Gredfors-Ottesen, 070-742 90 00
Ewe Windahl, 070-629 27 62

Revisorer

Mikael von Krassow, krassow(a)live.se, 070-557 69 12
Krister Nilsson, krister-nilsson(a)spray.se, 0435-222 57
Leif Zäther, leif.zather(a)telia.com

Valberedning

Henrik Nilsson, 070-424 80 48 (sammankallande)
Johnny Sjöö
Gert Johansson