Kaffeservering

Kaffeservering

På grund av pandemin och rådande regelverk från Folkhälsomyndigheten kan vi inte hålla vår populära Caféverksamhet i gång under vårterminen.