Bli medlem!

Stöd föreläsningsföreningen genom att vara medlem.

Årsavgiften för kalenderår är 180 kr. Medlemskapet ger fri entré till årets samtliga, minst 12, föreläsningar.

Entréavgiften är 50 kr per föreläsning för ej medlem.

Bankgiro: 305-9094 (uppge namn, adress, telefonnummer och ev. mejladress).

Du kan också lösa medlemskort i föreläsningslokalen.

Enligt GDPR (Allmänna dataskyddsförordningen, vilken 2018-05-25 ersatte den nuvarande person-uppgiftslagen PUL) registrerar vi namn och adress på de personer som löser medlemskort. Uppgifterna används enbart för administration av medlemskapet. Uppgifterna lämnas aldrig ut till tredje part.