Vårens föreläsningsserie är avslutad – välkommen tillbaka till hösten!


I samarbete med Region Skåne och Munka folkhögskola.