Välkommen till föreläsningsföreningen

Vi har, enligt nu rådande myndighetsbeslut, beslutat att hela höstterminen 2020 är inställd.

Med gällande regler och beslut för sammankomster blir hela höstens planerade program framflyttat till vårterminen 2021.

Läs mer här


I samarbete med Region Skåne och Munka folkhögskola.