Välkommen till föreläsningsföreningen

Samtliga föreläsningar i biblioteket på Munka folkhögskola.

I samarbete med Region Skåne och Munka folkhögskola.