Vårens föreläsningsserie är avslutad.
Välkommen tillbaka i september 2024.


I samarbete med Region Skåne och Munka folkhögskola.