Välkommen till föreläsningsföreningen

Årsmötet den 19 mars är framflyttat till hösten
Läs mer här
Vårens kvarvarande föreläsningar också framflyttade

Samtliga föreläsningar i biblioteket på Munka folkhögskola.


I samarbete med Region Skåne och Munka folkhögskola.