Nästa föreläsning:

Vårens föreläsningsserie är avslutad
– välkommen tillbaka i början av hösten 2022

Läs mer här


I samarbete med Region Skåne och Munka folkhögskola.