Vi söker ny ordförande

Vår framgångsrika verksamhet behöver Din hjälp

Munka Ljungby föreläsningsförening har en lång historia. Den daterar sig tillbaka till 1913, då den dåvarande rektorn på Munka folkhögskola startade en föreläsningsförening i syfte att sprida folkbildning till skolans närmaste omgivningar. Föreläsarna hämtades då mest från Lunds Universitet.

Föreläsningsföreningen har under den senaste 10-årsperioden utökat sin åhörarskara och medlemsantalet, över hundratalet besökare på en föreläsning är numera inget ovanligt. Föreningen har knappt 200 medlemmar och en väl fungerande organisation.

Nuvarande ordförande kommer att avgå i mars 2019. Vi söker dig, man eller kvinna, som känner att du skulle vilja ta över ordförandeskapet, är välkommen att anmäla ditt intresse till Leif Stjerna, ordförande, 070-813 09 10 eller leif.stjerna@bredband.net  eller Inge Lindfors, föreståndare, 070-441 59 45 eller sbi-lindfors@ektv.nu

Känner Du att denna utmaning verkar intressant och spännande, då ser vi fram emot att Du kontaktar Leif eller Inge, det går naturligtvis också bra att kontakta oss på föreläsningskvällarna.

Välkommen!